Forsorgshjemmet Absalon

Absalons sociale arbejde består i at yde husly, støtte og fællesskab til mænd (25 – 67 år). Støtten består i at granske og bearbejde de problemer som, direkte eller indirekte, har forårsaget hjemløshed. Formålet er at undgå yderligere hjemløshed for den enkelte, efter opholdet på Absalon.
Absalon har i alt enogtyve pladser, fordelt på tre afdelinger:

Islevhusvej 61
2700 Brønshøj

Kærskiftevej 197
2500 Valby

Terndrupvej 2
2610 Rødovre

Er du hjemløs?

Ønsker du at søge en plads på Forsorgshjemmet Absalon, kan du ringe på 60 46 18 20. Telefonen er åben hverdage mellem 9 -15.
Inden du ringer, er det en god idé at orientere dig i det nedenstående:

For at komme i betragtning til et værelse på Forsorgshjemmet Absalon, skal du være:

  • Hjemløs
  • Mand
  • 25 til 67 år. 
  • Uden et aktivt misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.  
  • Uden alvorligere, ubehandlede sindslidelser med psykotiske eller maniske symptomer. 

Herudover, skal personalet på Absalon vurdere, at du kan siges at have et behov for “aktiverende støtte”, som det hedder sig i servicelovens §110.  

Dette vil sige, at du skal have andre behov end blot at få tag over hovedet.
Du skal være indstillet på at indgå et samarbejde med personalet, om at forandre de forhold som har medvirket til, at du blev hjemløs. 

Vi råder over i alt enogtyve pladser, fordelt på tre huse i henholdsvis Valby, Husum og Rødovre. 

Hvert værelse er indrettet med seng, klædeskab, køleskab samt bord/stol.
Du kan ikke medbringe egne møbler. Der er gode fællesarealer, adgang til fælles køkken, toilet og bad.
Husets beboere skiftes til at tage ansvar for ‘lettere’ rengøring, opvask samt madlavning til fælles aftensmad to gange ugentligt. 

For Fagpersoner

Forsorgshjemmet Absalon er et herberg/forsorgshjem som yder en indsats overfor hjemløse jf. Servicelovens § 110

Der har i mange år været en stor stigning i antallet af hjemløse. Der er dermed opstået et behov for herberger i mere “hjem-lignende” omgivelser end nogen måske forbinder med betegnelsen “herberg/forsorgshjem”.
Absalon henvender sig til den gruppe af hjemløse som vurderes at have brug for et roligt, hjemlignende miljø, som ikke præges og domineres af misbrug, alvorligere psykisk sygdom eller personer med stærkt udad-reagerende adfærd.

Formålet er at mindske risikoen for fortsat hjemløshed for den enkelte beboer, efter opholdet på Absalon. Vores indsats består i at yde husly og aktiverende støtte til mænd (25 – 67 år).
Støtten består i at udrede og bearbejde de problemer som, direkte eller indirekte, har forårsaget hjemløshed.
Absalon arbejder først og fremmest i relationer. Vi tager udgangspunkt i samtalen og søger herigennem at indkredse beboerens subjektive forståelse af problemerne. Vi søger en forståelse for beboerens eget perspektiv og tilbyder en analyserende og socialfaglig vinkel på denne fortælling.

Vi gør vores vurderinger ud fra den antagelse, at beboeren, før han blev hjemløs, må have gjort alt hvad der stod i hans magt for at opnå eller opretholde egen bolig. Vi betragter i denne forbindelse de aktuelle livsvilkår og hidtidige mestringsstrategier. Vi indtager en åben og ydmyg rolle og søger at skabe en fælles erkendelse med beboeren.
Herefter nedfældes konkrete, handlingsorienterede mål i en opholdsplan, som udarbejdes indenfor de første to uger efter indskrivning. Efter ca. to måneders ophold, bliver opholdsplanen revideret og udbygget/nuanceret, på baggrund af de indledende observationer af beboerens adfærd og aktivitet, forhold til opholdsplanens mål.

udvides hvorefter planen ugentligt opfølges og revideres.

Opholdsplanen er et centralt redskab, som konkretiserer de processer som skønnes nødvendige for at både beboeren og kontaktpersonen kan afslutte støtten og udskrive beboeren -i bedste fald til en mere selvstændig og stabil tilværelse i egen bolig.